Experiencing Clarity with EasyHear Grand

Experiencing Clarity with EasyHear Grand

“Hi! Ako si Harold De Leon Viray, 32 taong gulang. Nasuri ako nang may Profound Hearing loss noong ako ay 2 taong gulang. Ako ay itinuturing na inborn deaf na hindi na makakapagsalita at makakarinig ayon sa aking doktor.

Noong ako ay 5 taong gulang, nagkaroon ako ng una kong hearing aid na donated. Halos hindi ako makarinig at nagbigay ito sa akin ng sakit ng ulo, kaya hindi ko ito ginagamit nang madalas dahil sa hindi to kumportable.

Ipinakilala ako ng Hard of Hearing Group (HoH) sa NuGen upang maranasan ang device ng EasyHear gamit ang bagong teknolohiya. Nagulat ako na marinig ko nang malinaw.

Naniniwala ako na ako ang tamang tao upang sabihin ang pagkakaiba ng kalidad ng hearing device ng EasyHear mula sa iba pang mga hearing aid, dahil ako ay isa sa mga gumagamit ng iba't ibang mga hearing aid dati. Ito ang aking misyon upang tulungan ang mga taong katulad ko na malaman ang tungkol sa kamangha-manghang teknolohiya na ito na kung saan ay ang pinakamahusay na solusyon sa pandinig na magagamit sa merkado ngayon.”